Home / அரசியல் / பொங்கல் வாழ்த்துக்களும் நம் கடமையும்

பொங்கல் வாழ்த்துக்களும் நம் கடமையும்

தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் மொத்தம் 10 கோடி. ஆனால் எல்லோரும் பொங்கல் கொண்டாடிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. இலங்கையைச் சேர்ந்த ஈழத்தமிழர்கள் ஏறக்குறைய 50 லட்சம் பேர். அவர்களின் வீர வரலாற்றையும், இன்றைய நிலையையும் தெரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் நேரமும், இதயமும் தருவீர்களா?


About விசை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*