Home / அரசியல் / காதலர் நாள் கொண்டாட்டம்

காதலர் நாள் கொண்டாட்டம்

நமக்கே தெரியாம‌ல் என்றோ ஒருநாள் நமக்கு ஆதரவாக காதல்  பிறந்திருக்கும்..

           

நாமும் பல தருணங்களில் காதலிக்கப்பட்டிருப்போம்.
                                  காத‌லிக்க‌ப்ப‌ட்டு கொண்டிருக்கிறோம்.


  
                                வாருங்கள் காதல் மழையில் நனைய !!!

சாதி ஒழிப்புக்கான தேடல்!About விசை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*