Home / கலை / அரசமைப்பு மாற்றமா ? ஆட்சி மாற்றமா ?

அரசமைப்பு மாற்றமா ? ஆட்சி மாற்றமா ?

வெற்று காகிதமாய்
காவிரி, முல்லைப் பெரியாறு தீர்ப்புகள்

அவைக் குறிப்புகளாய்
வழக்காடு மொழி, தனி ஈழ தீர்மானங்கள்

துருப்பு சீட்டாய்
ஏழுவர் விடுதலை, மீனவர் உயிர்

சுருக்கு கயிறாய்
பிடுங்கிய வரிப் பணம்

சுரண்டு பொருளாய்
வாழ்வும், வளமும்

ஆளுநர் கலையும்
ஆட்சி மன்றம்

fort

மத்தியின் பிடியில்
தமிழக சட்ட சபை

குருதி வடிய மிதிபடுவது
தமிழக இறையாண்மை !

சிக்கலோ
இந்திய அரசமைப்பில்

கங்காணிகளோ
மாற்றம் ஆட்சி மாற்றத்தால்

அதிகாரமற்ற நிர்வாகக் கூடத்திற்க்கான
தேர்தல் பந்தயத்தில் !

விடியல்
ஆட்சி மாற்றமா ?
அரசமைப்பு மாற்றமா ?

– ம.பிரவீன் ராஜ்

 

 

About ம.பிரவீன்ராஜ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*