Home / கலை / நேற்று பார்த்த நதி

நேற்று பார்த்த நதி

நேற்று பார்த்த நதி

இன்று இங்கில்லை

தூரத்தை

முன்னே தள்ளி

காலத்தை

பின்னே நிறுத்தி

ஏற்படும்

இடமாற்றத்தில்

எதிர்ப்படலாம்

அதே நதி

இன்னொரு இடத்தில்.

 

river

ஆனால்

நதியென்பது

நீர் மட்டுமன்றி

நீர் சார்ந்திருக்கும்

நிலமும்

நீர் தொடும் கரைகளும்

கரை வாழ் மனங்களும்

என்பதினால்

நேற்று பார்த்த நதியை

மீண்டும் காண்பது

சாத்தியமே இல்லைதான்.

 

– பாரதிதாசன்

இளந்தமிழகம் இயக்கம்

About பாரதிதாசன்

One comment

  1. மறத்தமிழன்

    சிறப்பு!
    வாழ்த்துகள் ‘புதிய’ பாரதிதாசன் அவர்களே!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*